FAQ – nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy…. budeme doplňovat průběžně.

FAQ

Primárně zkontrolujte:

  • Nastavený REŽIM – standartní nastavení WPM3 REŽIM PROGRAM (WPM2 AUTOMATICKÝ režim)
  • Případně zapište na regulátoru zobrazené chybové kódy
  • Vizuální kontrola zařízení, úniku kapalin
  • Odvzdušnit topný systém
  • Tlak v topném systému NA TLAKOMĚRU cca 0,9-1,5bar na běžném rodinném domě
  • Tlak v primárním okruhu – tepelná čerpadla země-voda NA TLAKOMĚRU cca 0,9-1,5bar na běžném rodinném domě.
  • Maximální teplota TV nastavena na 45-48°C (při vyšších teplotách menší účinnost, výrazně vyšší zatížení kompresoru)

Nefunkční elektrokotel – vypadlá tepelná pojistka – nutno zatlačit.

Po výpadku elektrické energie – jestli je ve všech třech fázích proud (místní elektrikář).

Tepelné čerpadlo je optimální provozovat na minimální teplotu v akumulační nádobě 30°C, teplotu TV také 30°C.

Čidlo venkovní teploty na severní fasádě ve výšce 2,5m.

Referenční čidlo v místnosti – volitelné- nesmí být ovlivněno krbem, přímo nasvíceno jižním sluncem.